New EFL syllabuses in Serbia on the way

Secondary school teachers should pay attention to three new syllabi for the first grade:

What is new in the syllabuses?

  • The aims finally bring us to the 21st century (I particularly like the fourth one: “Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи итд.)”);
  • There is an impressive list of quite well-phrased expected outcomes (we can see the link to future achievement standards);
  • In addition to the four skills and mediation, now we have sociocultural competence too (including “учествује у свим видовима модерне комуникације (електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже)”);
  • New topics, such as: consumer society – Потрошачко друштво, labour market – Свет рада (перспективе и образовни системи);, and the EU – Европа и заједнички живот народа.

Source webiste: the National Education Council of the Republic of Serbia:

Министарство је упутило Савету предлог наставног програма за страни језик у гимназији за почетни ниво учења, као и наставне програме за страни језик за 1. разред  гимназије и средњих стручних школа за пету и девету годину учења. Пошто није било примедби,

Национални просветни савет једногласно је усвојио наставни програм за страни језик у гимназији за почетни ниво учења, као инаставне програме за страни језик за 1. разред  гимназије и средњих стручних школа за пету и девету годину учења.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s